Advertising
İnternet 27 Kasım 2016, 15:13
E-Ticaret Sitelerine "Güven" Damgası Geliyor

E-Ticaret Sitelerine “Güven” Damgası Geliyor

E-Ticaret Siteleri Denetlenecek

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’na kadar, elektronik ticaretin daha güvenli hale getirilmesi için değişik önlemler alınacak.

Çevrimiçi alışverişin daha güvenli gerçekleşmesi nedeniyle, e-ticaret sitelerine yönelik güven damgası sistemi oluşturulacak.

Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2015-2018 Veri Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’na tarafından, elektronik ticaretin daha güvenli ülkü getirilmesi için bir dizi önlem alınacak.

Türkiye’de internet kullanıcılarının çevrimiçi alışveriş yapmalarının önündeki başlıca engellerden birini güvenlik, mahremiyet ve hizmet kalitesi konularında yaşanan endişeler oluşturuyor.

Türkiye’de çevrimiçi alışverişe olan talebi artırmak ve bu alandaki güven algısını geliştirmek amacıyla e-ticaret sitelerine karşın bir güven damgası sisteminin oluşturulması ve bu sistem çerçevesinde belgelendirme ve denetlemeye ilişkin bir yapı kurulması ihtiyacı bulunuyor.

e-ticaret sitelerine yönelik belirtilen standartlara uyumu belirten güven damgası uygulamasına ilişkin milletlerarası örnekler bulunuyor. Öteki yandan birçok ülkede e-ticaret sitelerini emniyet, mevzuata uygunluk, herif memnuniyeti ve sözde konularda denetleyici ve belgelendiren kurum ve kuruluşlar faaliyet gösteriyor. Bu kurumlar özellikle tüketici tarafındaki endişeleri gidermek ve kullanıcı güvenini tesis etmek amacıyla uygulamalar geliştiriyor.

Bu kapsamda internet kullanıcılarının çevrimiçi alışveriş ile ilgili endişelerinin giderilmesi, e-ticaret hacminin artırılması, hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve bu alandaki kayıtdışılığın azaltılması amacıyla e-ticaret sitelerinin belirtilmiş standartlara uyumunu belirten güven damgası sistemi oluşturulacak. Keza bu sistem çerçevesinde belgelendirme ve denetlemeye ilişkin bir inşa kurulacak. Türkiye’de e-ticaret sitelerine yönelik güven damgası sisteminin kurulması, çevrimiçi alışverişte güvenin tesisine katkı sağlayacak, e-ticaret hacminin ve hizmet kalitesinin artmasına yardımcı olacak.

SİTELER KESINTISIZ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

e-ticaret sitelerine yönelik bir güven damgası sisteminin oluşturulmasına yönelik şu adımlar hayata geçirilecek:

– Ilk Önce AB uygulamaları olmak üzere, küresel yaklaşımlarla ahenkli şekilde güven damgasına ilişkin süreçler ve standartlar belirlenecek.

– Belirlenen standartlar doğrultusunda, belgelendirme yapacak kuruluşlara karşın yöntem ve esaslar geliştirilecek, söz konusu kuruluşların akreditasyonuna ilişkin düzenleme yapılacak.

– Güven damgası uygulamasının, e-ticaret siteleri ve tüketiciler açısından sağlayacağı faydalara yönelik tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek.

– e-ticaret işlemlerinde karşılaşılan anlaşmazlıkların çözümünde, uyuşmazlık çözümü süreçleri belirlenecek, buna ilişkin mevzuat hazırlanacak.

– e-ticaret firmalarının sakladığı ve işlediği kişilere ait parasal verilerin güvenliğine karşın koşullar ve yaptırımlar belirlenecek, ilgili kurumlar göre denetimler yapılacak.

– Güven damgasına uyumun denetlenmesine ilişkin işlem ve yönetmelik, armoni göstermeyen sitelere yönelik yaptırımlar belirlenecek ve sitelerin sürekli şekilde gözden geçirilmesi suretiyle devingen bir denetim yapısı oluşturulacak.

Bu yazı senden önce 104 kez okundu.

Yorum Yap